Transkrypcje wywiadów IDI

0
7
Rate this post

IDI to pogłębione wywiady indywidualne, jeden z rodzajów badań jakościowych. Podczas tej metody badacz rozmawia bezpośrednio z respondentem. Badanie to pozwala na otrzymanie bardziej szczegółowych informacji, niż za pomocą ankiety. Badacz w trakcie rozmowy może zadawać dodatkowe pytania, pogłębić dane zagadnienie lub w razie potrzeby sprecyzować pytanie. Są to tzw. wywiady swobodne, realizowane bez konkretnego scenariusza. Możliwe jest także przeprowadzenie badania w sposób bardziej usystematyzowany, czyli poprzez zadawanie respondentom tych samych pytań.
Podczas takiej formy badania respondent nie odczuwa żadnej presji ze strony osób postronnych. Poczucie komfortu i poufności respondenta przekłada się na bardziej autentyczne, precyzyjne i wyczerpujące odpowiedzi. Daję także możliwość poruszenia tematów bardziej intymnych lub wywołujących kontrowersje. Przeciętny czas trwania takiego badania to około godzina.
Badania tego typu najczęściej zapisywane są w formacie audio lub video. W celu interpretacji i opracowania wyników niezbędne są transkrypcje wywiadów IDI.