Omawianie i wyjasnianie

0
20
Rate this post

Konkurenci często omawiają własne posunięcia publicznie lub na forum, z którego informacje łatwo docierają do innych firm. Typowym przykładem jest omawianie posunięcia z głównymi klientami lub dystrybutorami; treść dyskusji niemal na pewno zostanie rozpowszechniona w całym sektorze. Wyjaśnienie lub omówienie przez firmę jej posunięcia może służyć, świadomie lub nieświadomie, co najmniej trzem celom. Po pierwsze, może być próbą przedstawienia innym firmom logiki danego posunięcia, aby je następnie naśladowały lub nie potraktowały jako prowokacji. Po wyjaśnienia lub omówienia posunięć mogą mieć charakter ostrzegawczy. Firmy wprowadzające nowy wyrób lub wchodzące na nowy rynek niekiedy zamieszczają w prasie wiele opowieści o tym, jak kosztowne i trudne było to przedsięwzięcie. To może odstraszyć inne firmy od podjęcia takich prób. Wreszcie takie omawianie posunięć może być próbą poinfonnowania o zaangażowaniu się. Konkurent może informować o poniesionych nakładach i długofalowym zaangażowaniu się w nową dziedzinę, aby przekonać rywali, że zamierza w niej pozostać i aby ich zniechęcić do ewentualnej próby wyeliminowania go z rynku. Ważnym sygnałem o motywacji konkurenta jest porównanie wprowadzonych przez niego cen, poziomu reklamy, rozmiarów dodatkowej zdolności produkcyjnej, konkretnych cech wyrobów itd., z tym, co potencjalnie mógłby on wprowadzić. Jeśli zostały wybrane takie zmienne strategiczne, których skutki okazały się szkodliwe dla innych firm, to jest to silny sygnał o agresji. Jeśli więcej szkody przyniosłyby inne strategie mieszczące się w zbiorze realnych możliwości, to takie posunięcie może być potencjalnym sygnałem ugodowym.