Księgowość budżetowa i pełna księgowość Rzeszów

0
23
Rate this post

Pełna księgowość Rzeszów i Księgowość budżetowa

Czym jest księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa to specjalny rodzaj księgowości przypisany do jednostek sektora budżetowego. Księgowość ta dostarcza wiedzę finansową dotyczącą wykonania poszczególnych budżetów, konieczną do ich kontroli, analizy i planowania. Oprócz tego księgowość budżetowa wyróżnia się ujednoliceniem przejawiącym się, po pierwsze w jednolitym planie kont, po drugie w takiej samej klasyfikacji budżetowej, a po trzecie w jednolitych zasadach tworzenia sprawozdań finansowych. Co warte odnotowania ewidencję dochodów budżetowych prowadzą urzędy skarbowe, wydziały finansowe jednostek samorządu terytorialnego jak i jednostki budżetowe. Oprócz tego specjalnego rodzaju księgowości występuje również księgowość dotycząca zwykłych firm, podmiotów czy też jednoosobowych działalności gospodarczych. W tym przypadku zazwyczaj księgowość prowadzona jest przez indywidualne księgowa bądź specjalne biura, patrz: pełna księgowość Rzeszów, specjalizujące się w materii odnoszącej się do spraw finansowych we wszelkiego rodzaju instytucjach.