Kredyty gotówkowe

0
22
Rate this post

Kredyty gotówkowe

Kredyt może wziąć osoba fizyczna legitymująca się stałym adresem zamieszkania w Polsce, dysponująca pełną zdolnością do wykonywania czynności prawnych oraz posiadająca dobrą historię kredytową i stałe dochody. Oprócz podanych warunków, niektóre banki żądają od potencjalnego kredytobiorcy uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Osoba pozostająca w związku małżeńskim, jest zobligowana do przedstawienia na piśmie zgody małżonka.Dzięki takiemu kredytowi można w szybki i łatwy sposób uzyskać dodatkową gotówkę na nieplanowane wydatki. Zazwyczaj okres kredytowania wynosi dwa-trzy lata. Zwykle klienci biorą kredyt na małe kwoty. Najczęściej banki nie wymagają poręczycieli ani zabezpieczenia. Tylko w szczególnych sytuacjach żądają one od kredytobiorcy określonego zabezpieczenia, np. w formie weksla in blanco, hipoteki, ubezpieczenia kredytu, cesji praw czy zastawu rejestrowego.Klienci mogą wypłacić gotówkę na dwa sposoby: w kasie banku lub przelewem na wskazane konto. Decydując się na taki kredyt, muszą być całkowicie pewni, że spłacą w terminie zaciągnięte zobowiązanie.