Komornik Warszawa Mokotów

0
30
Rate this post

Komornik sądowy
Wygrana sprawa w sądzie nie oznacza, że natychmiast odzyskamy należne nam pieniądze. Chociaż wyrok jest dla nas korzystny i teoretycznie dłużnik powinien się do niego stosować, to w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Większość dłużników albo faktycznie nie posiada pieniędzy, albo je ukrywa np przepisując na bliskich. I nie mówię tu wyłącznie o gotówce, ale również o majątku, takim jak ruchomości i nieruchomości. Aby wierzyciel mógł z tych dóbr skorzystać, musi to zrobić zgodnie z prawem. A tu pomóc może wyłącznie komornik sądowy. Jeśli wierzyciel mieszka w stolicy, może np wyszukać takiego komornika wpisując w wyszukiwarkę internetowa hasło: komornik Warszawa Mokotów. Znajdziemy wówczas komornika, którego rejon działania obejmuje głównie to miasto. taki komornik, na podstawie wyroku sądowego, może dochodzić praw wierzyciela. Czasami ogranicza się to do wysyłania wezwań i ponagleń, czasami zaś taki komornik odwiedza dłużnika w domu. jeżeli zauważy cenne przedmioty, może je zająć i następnie spieniężyć podczas licytacji. Część uzyskanej kwoty pokryje jego wynagrodzenie, resztę otrzyma wierzyciel. Komornik może też zająć nieruchomość, chociaż w takim wypadku czas oczekiwania na licytację będzie dłuższy.