Kancelaria Notarialna Kraków

0
26
Rate this post

Jakie sprawy można załatwić u notariusza
Kancelaria Notarialna Kraków to miejsce, w którym można sporządzić akt notarialny. Akt notarialny jest dokumentem, który potwierdza, że dana czynność została dokonana. Najczęściej akty notarialne dotyczą prawa własności.

Gdy ktoś przekazuje innej osobie mieszkanie, dom lub działkę, czynności tej dokonuje właśnie u notariusza. Notariusz jest pośrednikiem i gwarantem tego, że sprawa została przeprowadzona zgodnie z prawem. Notariusz zabezpiecza interesy obu stron. To osoba zaufania publicznego, powołana do pracy przez ministra sprawiedliwości.

U notariusza można także podpisywać umowy najmu oraz potwierdzać ważność dokumentów. Notariusze bardzo często potwierdzają swoim podpisem i pieczęcią, że kopia sporządzonego dokumentu jest zgodna z oryginałem. W wielu instytucjach, np. na uczelniach, trzeba składać kopie dokumentów, ale potwierdzone notarialnie.

U notariusza można także sporządzić testament, ale ważny będzie także dokument sporządzony samodzielnie i własnoręcznie podpisany.

U notariusza można także dokonać podziału majątku lub spisać intercyzę. Notariusz zajmuje się także kwestią przepisania majątku, zachowku, czy przeprowadzeniem sprawy spadkowej. Większość spraw, którymi zajmuje się notariusz nie wymagają postępowania w sądzie.